INSCHRIJVEN / HERNIEUWEN LICENTIE VSB

© Copyright - All Rights Reserved

INSCHRIJVEN OF LICENTIE HERNIEUWEN

 

Om lid te worden of lid te blijven bij schermclub Excalibur dienen de drie onderstaande documenten én de betaling van het lidgeld overgemaakt worden voor 20 september.

(en Sportpassers voor 20 oktober).

 

Het lidgeld dient overgemaakt te worden op de rekening van de club:

IBAN: BE54 1430 6660 9597

BIC: GEBABEBB

 

Opgelet! Wie op 1 oktober niet in orde is

zal niet actief mogen deelnemen aan de schermles. Dit omwille van de verzekering.

 

Bovendien is het mogelijk dat er administratiekosten in rekening gebracht worden.

Download hier:

 

LEDENINFORMATIEFICHE

 

 

 

MEDISCH ATTEST

(vernieuwd vanaf seizoen 2016-2017)

 

 

PRIVACYMELDING

 

 

Alle 3 deze documenten dienen tijdig aan het bestuur terug bezorgd te worden.

LEDENINFORMATIEFICHE (het document kan je links downloaden)

dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden door ouders/voogd of door de schermer (+18j.) zelf.

 

MEDISCH ATTEST (het document kan je links downloaden)

Nieuwe procedure VANAF 1/09/2016. Voor seizoen 2016-2017 dient dus het VERNIEUWDE medisch attest & procedure gebruikt te worden.

Een Pre Participatie Screening (PPS) is verplicht. Dat betekent dat iedereen die zich aanmeldt als nieuw lid van de VSB, ongeacht de leeftijd, verplicht gescreend moet worden door een arts. Vervolgens is een jaarlijks nazicht nodig voor deelnemers aan selectietornooien (niet opgelegd door de Medische Commissie, maar internationaal meestal vereist), en voor alle andere schermers een tweejaarlijks (voor seizoen 2015-2016 en ervoor was dat jaarlijks) of vijfjaarlijks nazicht, naargelang van de leeftijd (waarbij de leeftijdsgrenzen aangepast zijn).

 

  • Elke schermer die zich voor het eerst aansluit, heeft een nieuw medisch attest nodig.
  • Elke schermer die zich opnieuw aansluit na gedurende minstens één seizoen niet vergund geweest te zijn, heeft een nieuw medisch attest nodig.
  • Een schermer die reeds eerder aangesloten was, en onafgebroken aangesloten is gebleven, heeft een nieuw medisch attest nodig met volgende frequentie:

a. Jaarlijks voor schermers die deelnemen aan selectietornooien

b. Tweejaarlijks voor schermers jonger dan 14 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien

c. Tweejaarlijks voor schermers ouder dan 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien

d. Vijfjaarlijks voor schermers van 14 tot en met 55 jaar die niet deelnemen aan selectietornooien

 

Het document bevat:

  • de inleiding en instructies
  • het medische attest
  • het protocol

Neem de volledige afdruk mee naar je arts. Vestig indien nodig de aandacht van je arts op het te volgen protocol.

 

 

PRIVACYMELDING (het document kan je links downloaden)

dient jaarlijks ingevuld en ondertekend te worden door ouders/voogd of door de schermer (+18j.) zelf.

TRAININGSDATA

DINSDAG: jeugd: 8-13j. : 18u30 - 20u00

DINSDAG: +14j. en +18j. : 20u00 - 21u30

DONDERDAG: jeugd: 8-13j. : 18u30-20u00

DONDERDAG: +14j. en +18j. : 19u00 - 20u30

Sporthal DE STEENOVEN - Kerkkouter 40, 9550 Herzele

CLUBGSM 0492 87 87 91

info@schermclubexcalibur.be

 

IBAN: BE54 1430 6660 9597

BIC: GEBABEBB