info

HOME >> INFO

MIJN EXCALIBUR INFO

Wij hebben niet de ambitie om een topsportclub te worden maar willen wel een DEGELIJK NIVEAU aanbieden waar iedereen een schermwedstrijd kan schermen, een schermwedstrijd kan leiden als scheidsrechter en een wedstrijd analyseren en begrijpen.


RESPECT is iets wat over het algemeen in de schermsport hoog in het vaandel wordt gedragen. Wij hechten dan ook veel belang aan wederzijds respect tussen de schermers onderling, respect voor de schermzaal, clubmateriaal, beslissingen van de scheidsrechter, het bestuur en de coaches. Pestgedrag wordt bij ons absoluut niet getolereerd noch discriminatie onder welke vorm ook.


Onze COACHES hebben een opleiding genoten bij de Vlaamse Trainersschool i.s.m. de Vlaamse Schermbond (VSB) en BLOSO.

En volgen regelmatig nog bijscholingen. De schermclub is vertegenwoordigd met 2 stemmen in de Herzeelse Sportraad. Enerzijds een afvaardiging voor de jeugd en anderzijds een afvaardiging voor de volwassenen.


EXCALIBUR heeft een clubvergunning van de Vlaamse Schermbond (VSB) en alle leden schermen met een nationale licentie van de VSB. Eerstejaars schermen met een clublicentie van de VSB. In het LIDGELD zit deze licentie en de bijhorende verzekering. Tevens zit ook in het lidgeld het gratis gebruik van het CLUBMATERIAAL inbegrepen. Het bestuur en de coaches zetten zich volledig belangeloos in voor de club.

Ondanks het ietwat ‘elitair’ karakter van de schermsport is het onze bedoeling om zo veel mogelijk kinderen en volwassenen met onze sport kennis te laten maken. Wij proberen de drempel zo laag mogelijk te houden door het lidgeld beperkt te houden en gratis clubmateriaal aan te bieden.


Sinds kort bieden wij ook G-SCHERMEN aan. Aangezien rolstoelschermen een heel andere discipline is, vereist deze ook een andere infrastructuur en kunnen wij dit NIET aanbieden.

WEL hebben wij een aanbod voor mensen met een beperking die INCLUSIEF willen en kunnen schermen. Op deze manier wordt G-sport GEÏNTEGREERD in alle oefeningen weliswaar aangepast aan hun beperking.


In de schermsport wordt geschermd met drie wapens: FLORET, DEGEN en SABEL. Elk wapen heeft zijn eigen specifieke regels. Wij schermen voornamelijk met de DEGEN, het wapen dat nog steeds het meeste aanleunt met het oorspronkelijke dueleerwapen.  Wij beschikken wel over deze drie wapens en onze leden krijgen dus ook een kennismaking met de floret en de sabel.

Al onze lessen zijn open trainingen en bij gevolg zijn alle ouders en familie welkom tijdens onze lessen.  Wij vragen hen dan ook de lessen niet te storen. Indien u vragen heeft dan is er meestal wel een BESTUURSLID aanwezig dat u verder kan helpen. Na de les willen ook de COACHES u graag te woord staan. Wij vinden het heel belangrijk een goede communicatie met onze ouders en leden te hebben. Samen zijn we sterk… EEN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR EEN!


Heeft u nog een vraag of een opmerking, aarzel dan zeker niet ons te CONTACTEREN.


HET BESTUUR

SCHERMCLUB EXCALIBUR

werd opgericht in 2005 met als doel de Herzeelse jeugd en volwassenen kennis te laten maken met de schermsport.

Vandaag is de club uitgegroeid tot een schermclub die zich VOORNAMELIJK richt op het RECREATIEF schermen en met een aanbod voor COMPETITIEF schermen. Onze leden komen uit gans Zuid-Oost-Vlaanderen en zelfs uit Vlaams-Brabant.


Bij ons is het belangrijk dat we vooral PLEZIER hebben in onze mooie sport. Daarom wordt bij de jeugd spelenderwijs de schermervaring opgebouwd. Er zijn technische en tactische oefeningen die afgewisseld worden met schermspelletjes en spelen waar inzicht en snelheid opgebouwd worden. Schermen leer je niet na één of na enkele lessen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de herhalingen van de geleerde oefeningen aangeboden worden in afwisselende vorm. Op die manier blijft het boeiend. Ook bij onze leden die al jaren schermen blijven we deze filosofie volgen.

In deze filmpjes krijg je wat meer uitleg over:


DEGENSABELFLORET